Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Psihiatrična bolnišnica Begunje je prejela akreditacijo DNV

05.11.2013

23. septembra 2013 je Psihiatrična bolnišnica Begunje prejela certifikacijsko listino za akreditacijo DNV (mednarodni akreditacijski program za bolnišnice).

Zavedamo se, da je kakovost pomembna prav na vsakem koraku. Vključujoča je v vsaki aktivnosti našega dela, ki je namenjena pacientu tudi zaposlenim in obiskovalcem. Vsi zaposleni smo del zgodbe nenehnega izboljševanja lastnega dela, s ciljem zagotoviti varno in kakovostno obravnavo pacientu. Nam zaposlenim pa pohvale presojevalcev dvigajo etično in delovno moralo ter potrjujejo naše prave usmeritve.

S postopki za pridobitev dveh mednarodnih standardov kakovosti smo pričeli vzporedno v začetku leta 2012:

  • s standardom DNV (International Accreditation Standard), ki opredeljuje  zahteve za zagotavljanje varne in kakovostne celostne obravnave pacientov.
  • ter standardom ISO 9001:2008, v katerem so podane zahteve za sistem vodenja kakovosti. Ta mednarodni standard spodbuja prevzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju kakovosti . Opredeljuje načrtovanje potrebnih virov za doseganje ciljev kakovosti in učinkovita raba virov, spremljanje in zagotavljanje učinkovitosti ter nenehno izboljševanje procesa, spremljanje in zagotavljanje uspešnosti.


Razlogi za uvajanje celovitega sistema vodenja kakovosti so bili: izpolnjevanje zahtev Ministrstva za zdravje in priporočil EU, izboljševanje zunanje podobe zavoda, predvsem pa  varna in kakovostna celostna obravnava pacientov, kakovostno in varno delo zaposlenih, bolj pregledno in sistematično urejena dokumentacija, jasna opredelitev pooblastil in odgovornosti, optimizacija procesov dela, zmanjševanje napak pri delu ter večja učinkovitost poslovanja.

Po predpresoji junija 2012 je bila marca 2013 izvedena prva presoja. Do julija 2013 smo pripravili plan korektivnih ukrepov. V začetku septembra je bil opravljen strokovni pregled, potrjen načrt korektivnih ukrepov in pregledana izvedba ukrepov za odpravo večjih neskladij. Na tej podlagi je akreditacijski svet Psihiatrični bolnišnici Begunje podelil akreditacijsko listino.

Celoten postopek pridobitve akreditacije DNV smo izpeljali sami, z lastnimi zaposlenimi, brez podjemnih pogodb z zunanjimi svetovalci, na kar smo še posebej ponosni.

Slovesna podelitev akreditacije bo predvidoma  28. novembra 2013 v sklopu prireditve ob praznovanju 60 letnice bolnišnice.

dnv_pb_begunje_530

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI