Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Vaša mnenja in vprašanja

V zgornjih poglavjih smo vas seznanili z življenjskim utripom bolnišnice. Seveda boste med zdravljenjem k temu dodali svoje izkušnje in si izoblikovali lastno podobo o ustanovi. Upamo, da bo v večini primerov pozitivna, čeprav je bolezen sama po sebi nekaj bridkega. Če iščete zdravstveno pomoč zase ali svoje bližnje, jo boste pri nas našli. Vaše mnenje o bolnišnici je za nas nadvse dragoceno. Pri vhodu v stavbo je na desni strani ob usmerjevalni tabli nabiralnik za pripombe in predloge. Praznimo ga enkrat tedensko. Vanj sodijo vaše pohvale ali kritične besede. Dobrodošle bodo ene in druge.

Če želite zastaviti vprašanje ali povedati svoje mnenje po elektronski poti, ga pošljite na naslov vprasanja@pb-begunje.si. Odgovarjamo lahko sicer le na splošna vprašanja o bolnišnici ali duševnih motnjah. Ne moremo odgovarjati na vprašanja, ki se tičejo poteka bolezni posameznih pacientov, ki se zdravijo v naši bolnišnici ali drugje. Na njih vam bo najlažje osebno odgovoril lečeči zdravnik v bolnišnici. Na druga vprašanja pa vam bomo skušali čimprej odgovoriti na vaš elektronski naslov. Odgovore na najpogostejša vprašanja bomo kasneje objavili tudi na tej strani

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI