Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Današnja podoba

Bolnišnica stoji v kraju Begunje na Gorenjskem, ki je oddaljen 5 km od Radovljice in Lesc ter 10 km od Bleda. Predstavlja regionalno bolnišnico za področje Gorenjske in za to področje opravi tudi večino ambulantnih storitev. Dejansko je njeno gravitacijsko področje širše, saj gre od 10 do 15 odstotkov primerov hospitalnega zdravljenja in obravnav v dnevni bolnišnici na račun pacientov iz drugih delov Slovenije. Podobno razmerje velja tudi za ambulantno dejavnost.

Gorenjska regija - severozahodni del Slovenije - obsega nekdanje občine Kranj, Tržič, Škofja Loka, Radovljica in Jesenice. Na tem območju živi okrog 200.000 prebivalcev. Bolnišnica ima ugodne prometne zveze z večjimi naselji iz svojega zaledja, saj leži praktično v njegovi sredini. Prebivalci številnih manjših krajev imajo zaradi geografskih značilnosti Gorenjske s prevozom nekaj več težav, vendar izkušnje kažejo, da so jih pripravljeni vzeti v zakup, če so deležni kvalitetnih storitev. Razdalja do Splošne bolnišnice Jesenice je 18 km, do Bolnišnice Golnik 30 km, do Kliničnega centra v Ljubljani pa 50 km, kar nudi relativno dobre možnosti interdisciplinarne obravnave pacientov.
Danes ima bolnišnica na okoli 8.000 m2 površine skupaj 155 postelj. Ob posteljah so na voljo tudi druge nastanitvene zmogljivosti, ki omogočajo dodatno vsakodnevno zdravljenje 45 pacientov v okviru dnevne bolnišnice. Letno sprejmemo okoli 1550 pacientov, v ambulanti pa beležimo do 10.000 ambulantnih obiskov. Priliv pacientov iz drugih območij je približno pokrit z odlivom gorenjskih pacientov v druge psihiatrične bolnišnice.

Upravna stavba

Bolniških oddelkov je trenutno 8, od teh je 6 ločenih po spolu pacientov, dva pa sta mešana - oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola in oddelek za vedenjsko kognitivno psihoterapijo. V nadaljevanju jih omenjamo na kratko, več o njih lahko preberete na podstraneh, kjer so predstavljeni vsak posebej. Če vas zanimajo podrobnejše informacije o poteku bolnišničnega ali ambulantnega zdravljenja, si oglejte informacije za bolnike in svojce...

Moški intenzivni oddelek C1 in ženski intenzivni oddelek D imata skupaj 32 postelj. Omejitev izhodov s teh dveh oddelkov je relativna, potrebo po omejevanju posameznih pacientov se določa vsak dan posebej. V praksi to pomeni, da ima lahko pacient na intenzivnem oddelku enake možnosti gibanja kot na ostalih oddelkih bolnišnice, ki so povsem odprtega tipa.

Štirje oddelki za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje ter rehabilitacijo (moška oddelka B in C ter ženska oddelka E1 in E2) so odprtega tipa in sprejemajo paciente večinoma neposredno, deloma pa po premestitvi z intenzivnih oddelkov. Vsi oddelki razen intenzivnih delujejo po principu terapevtske skupnosti.

Na ostalih dveh oddelkih poteka bolj specifičen program zdravljenja, zato ju predstavljamo podrobneje. Na oddelku A, ki je namenjen zdravljenju odvisnosti od alkohola, se zdravijo tisti pacienti, ki so sposobni vključitve v uveljavljeni program zdravljenja. Drugi (na primer tisti s psihotičnimi posledicami odvisnosti ali tisti, ki želijo le prekiniti s pitjem in se psihofizično okrepiti), so hospitalizirani na drugih oddelkih.

Oddelek B1 predstavlja novost v slovenskem prostoru. Namenjen je predvsem skupinski in individualni kognitivno vedenjski psihoterapiji pacientov z anksioznimi in depresivnimi motnjami.

Dnevna bolnišnica je organizirana kot posebna enota. Najpogosteje se tako zdravijo pacienti, ki ne potrebujejo celodnevne hospitalne oskrbe, hkrati pa njihovo psihično stanje presega možnosti ambulantnega zdravljenja.

Ambulantna dejavnost je v begunjski bolnišnici zelo intenzivna. Hkrati se odvija delo v štirih ordinacijah. Specialistične ambulante so v stavbi bolnišnice. V njih potekajo kontrolni pregledi pacientov, ki so bili hospitalizirani in tudi obravnava tistih, ki se zdravijo zgolj ambulantno.

Bolnišnica je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov. Poleg tega ima bolnišnica pooblastila za izvajanje programa specializacij iz psihiatrije, otroške in mladinske psihiatrije in specializacije iz družinske medicine.

Sama ali v povezavi s pristojnimi klinikami in inštituti opravlja tudi raziskovalno dejavnost.

Poslovno tehnični sektor se deli na finančno - računovodski oddelek in oddelek za splošne zadeve, pod katerega sodijo enota za oskrbo (kuhinja, pralnica), enota za vzdrževanje in zavarovanje stavbe, ter enota za vzdrževanje in urejanje zunanjega imetja.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI