Novice

14.03.2023

Razpisi za delovna mesta

- klinični psiholog - specialist, srednja medicinska sestra v negovalni enoti - pripravnik in delovni terapevt

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Strokovne vsebine

Na teh straneh bomo objavljali strokovne publikacije bolnišnice in opozarjali na druge spletne publikacije in portale, za katere menimo, da so lahko koristni za paciente z duševnimi motnjami, njihove svojce ali druge zainteresirane ljudi.

Publikacije so urejene po področjih:

1. Motnje razpoloženja in anksiozne motnje

2. Psihotične motnje

3. Bolezni odvisnosti od različnih psihoaktivnih snovi

4. Demence in druge bolezni v starosti

5. Zdravljenje duševnih motenj

6. Skupnostna skrb in psihosocialna rehabilitacija

7. Zborniki strokovnih srečanj v Begunjah

8. Druge publikacije in povezave na koristne spletne strani

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP