Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Strokovne vsebine

Na teh straneh bomo objavljali strokovne publikacije bolnišnice in opozarjali na druge spletne publikacije in portale, za katere menimo, da so lahko koristni za paciente z duševnimi motnjami, njihove svojce ali druge zainteresirane ljudi.

Publikacije so urejene po področjih:

1. Motnje razpoloženja in anksiozne motnje

2. Psihotične motnje

3. Bolezni odvisnosti od različnih psihoaktivnih snovi

4. Demence in druge bolezni v starosti

5. Zdravljenje duševnih motenj

6. Skupnostna skrb in psihosocialna rehabilitacija

7. Zborniki strokovnih srečanj v Begunjah

8. Druge publikacije in povezave na koristne spletne strani

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI