Strokovne vsebine

Strokovne vsebine

Na teh straneh bomo objavljali strokovne publikacije bolnišnice in opozarjali na druge spletne publikacije in portale, za katere menimo, da so lahko koristni za paciente z duševnimi motnjami, njihove svojce ali druge zainteresirane ljudi.

Publikacije so urejene po področjih:

1. Motnje razpoloženja in anksiozne motnje

2. Psihotične motnje

3. Bolezni odvisnosti od različnih psihoaktivnih snovi

4. Demence in druge bolezni v starosti

5. Zdravljenje duševnih motenj

6. Skupnostna skrb in psihosocialna rehabilitacija

7. Zborniki strokovnih srečanj v Begunjah

8. Druge publikacije in povezave na koristne spletne strani

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP