Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Obisk ministra za kulturo

05.03.2014

V sredo, 19. 2. 2014 je Psihiatrično bolnišnico Begunje obiskal Uroš Grilc, minister za kulturo, s sodelavci.

Damijan Perne, direktor bolnišnice, je predstavil stanje gradu Katzenstein, v katerem že 60 let deluje bolnišnica in je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Minister je podal veliko priznanje vodstvu bolnišnice, da tako skrbi za celotno podobo kulturnega spomenika. Poudaril je, da so take simbioze ohranjanja kulturne dediščine in uporabnosti redke.

Posebej je direktor predstavil izbrane investicijske projekte: projekt ureditve renesančnega parterja iz 17. stoletja in projekt ureditve oranžerije v sklopu renesančnega parterja, za izvedbo katerih Psihiatrična bolnišnica Begunje potrebuje dodatne vire. Minister je obrazložil, da trenutno ni odprtih nobenih javnih razpisov. Nove razpise bo ministrstvo ponovno razpisalo v začetku leta 2015.

Direktor je predstavil tudi problematiko lastništva in upravljanja ter s tem vzdrževanja dveh spomenikov državnega pomena: paviljonov Brezjanka in Jožamurka, ki stojita v bližini območja, ki ga upravlja bolnišnica. Minister je obrazložil, da se problem lastništva vleče že od leta 1965, ko so prenehali veljati okraji in iz neznanih razlogov ni bili opravljen prepis lastništva. Ministrstvo bo pozvalo Mestno občino Kranj in Občino Radovljica, da uredita lastništvo v zemljiški knjigi, kar bo osnova za določitev ustreznega upravljavca objektov.

Sestanka sta se udeležila tudi Alenka Pavlič, poslanka državnega zbora in Branko Suhadolnik, predsednik sveta zavoda.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI