Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Psihiatrična bolnišnica Begunje prejela certifikat ISO 9001:2008

06.05.2014

23. aprila 2014 je Psihiatrična bolnišnica Begunje prejela certifikacijsko listino za izvajanje bolnišnične in ambulantne psihiatrične dejavnosti v skladu s standardom ISO 9001:2008.

Postopek pridobivanja certifikata je tekel vzporedno s pridobivanjem akreditacije DNV. Po predpresoji junija 2012 je bila marca 2013 izvedena prva presoja. Do julija 2013 smo pripravili plan korektivnih ukrepov. V začetku septembra 2013 je bil opravljen strokovni pregled, potrjen načrt korektivnih ukrepov in pregledana izvedba ukrepov za odpravo večjih neskladij. Na tej podlagi smo prejeli certifikat o skladnosti s standardom ISO 9001:2008.

Tako kot v postopku pridobivanja akreditacije DNV, smo tudi postopek in pripravo dokumentacije v skladu s standardom ISO 9001:2008 izpeljali sami, z lastnimi zaposlenimi, brez podjemnih pogodb z zunanjimi svetovalci, na kar smo še posebej ponosni. Vzpostavili smo procesni pristop, opredelili procese, izvajalce posameznih aktivnosti in tveganja, izšolali notranje presojevalce. Uspešno smo opravili notranje presoje in temeljito sistematično zunanjo presojo, kjer so presojevalci ugotavljali ali procesi potekajo skladno z dokumenti, v katerih smo jih opredelili, kako sprejemamo odločitve in izvajamo korektivne ukrepe ter s tem izboljšujemo svoje storitve (PDCA krog).

Vzdrževanje sistema dela, kot smo ga opredelili v procesu certificiranja, še povečuje varnost in zadovoljstvo pacientov ter istočasno izboljšuje učinkovitost in zanesljivost procesov, posledično pa tudi komunikacijo med vsemi udeleženci, pacienti in zaposlenimi ter omogoča stalen nadzor nad uspešnostjo in učinkovitostjo našega dela in nas spodbuja, da stalno izboljšujemo svoje storitve.

 

 

certifikat_iso_90014_2008_pbb_529

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI