Novice

11.04.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da Klub odpuščenih pacientov (KOP) dne 16.4.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

19.05.2015

Psihiatrična bolnišnica Begunje se je kot partner vključila v projekt ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja.

V okviru projekta bo na območju zgornje Gorenjske vzpostavljena mreža svetovalnih pisarn, kjer bodo posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, na voljo brezplačna psihoterapevtska svetovanja. Odgovore, kako bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje, bodo posamezniki lahko pridobili osebno, preko vzpostavljene spletne strani ali tedenske radijske kontaktne oddaje. Z analizo trenutnih razmer na področju duševnega zdravja na obravnavanem območju bomo izpostavili ciljne skupine, ki so najbolj podvržene možnostim razvoja duševnih motenj (npr. brezposelni, ostareli,…), ter zanje razvili, oblikovali in prilagodili posebne sklope preventivnih predavanj in delavnic. Oblikovali in vzpostavili bomo tudi programe usposabljanj za različne skupine strokovnih delavcev, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, s čimer bomo zagotovili dvig njihovega znanja in veščin s področja duševnega zdravja. Na ta način želimo poskrbeti za preventivne ukrepe in zgodnje diagnosticiranje potencialnih težav na področju duševnega zdravja.

Reševanjem tovrstnih težav v zgodnji fazi bo pripomoglo k manjšemu zatekanju k različnim odvisnostim, k manjšemu številu obolelih, h krajšim čakalnim vrstam in boljšemu duševnemu zdravju družbe na splošno. Čustvene in duševne težave navadno postanejo nevzdržne in nevarne posebej takrat, ko posameznik izgubi tudi materialno varnost. Projekt bo tako omogočil lažjo, širšo in brezplačno dostopnost do posameznih storitev in preventivnih programov na eni strani ter boljšo promocijo pomena dobrega duševnega zdravja za posameznika in družbo kot celoto na drugi. Z oblikovanjem in pripravo promocijskih gradiv (brošure, video-oglasi, spletne strani, radijske oddaje) bomo skrbeli za promocijo dobrega duševnega zdravja ter ljudem omogočili odprtost, hitro reševanje morebitnih težav in vključevanje v preventivne programe. V okviru projekta bomo zagotovili povezovanje in sodelovanje različnih institucij, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami (psihiatrija, centri za socialno delo, zdravstveni delavci, zavodi za zaposlovanje,…) ter na ta način poskrbeli za kar najbolj celovit pristop k iskanju rešitev.

Nosilec projekta je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Kot projektni partnerji v projektu sodelujejo še: Pot svetlobe društvo za razširitev zavesti, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Fakulteta za zdravstvo Jesenice in Skupnost centrov za socialno delo.

Psihiatrična bolnišnica Begunje sodeluje v projektu na področju supervizij ter organizacije programov usposabljanj za zdravstvene delavce.

Projekt je financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Dodatne informacije:

Urška Železnikar, vodja projekta ANIMA SANA
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Telefon: 04 581 34 17
E-pošta: urska.zeleznika@ragor.si

Kontaktna oseba projektnega partnerja:

mag. Mojca Vnučec Špacapan
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
Telefon: 04 533 52 32
E-pošta: tajnistvo@pb-begunje.si

 

Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno projektni partnerji projekta ANIMA SANA in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.

untitled-2_107   Norveški finančni mehanizem - www.norwaygrants.org; www.norwaygrants.si
untitled-1_304   Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - www.svrk.gov.si
Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI