Novice

22.11.2023

Javni razpis za direktorja bolnišnice (m/ž)

Objavljen je razpis za štiriletno mandatno obdobje.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

28.05.2018

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v Psihiatrični bolnišnici Begunje, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je Suzana Lotrič, pravna svetovalka.

Dosegljiva je po elektronski pošti na naslovu DPO@pb-begunje.si oziroma po navadni pošti na naslovu Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, s pripisom »za DPO«.

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.,
direktor«

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP