Novice

22.11.2023

Javni razpis za direktorja bolnišnice (m/ž)

Objavljen je razpis za štiriletno mandatno obdobje.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Dve prosti delovni mesti

02.12.2019

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE,
BEGUNJE 55, 4275  BEGUNJE NA GORENJSKEM

objavlja prosti delovni mesti:

 1. E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 m/ž,
 2. E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 m/ž.


Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Pod točko 1:

 • končana Medicinska fakulteta,
 • specializacija iz psihiatrije,
 • veljavna licenca za področje psihiatrije,
 • delovne izkušnje 1 leto,
 • sposobnost profesionalnega komuniciranja,
 • poznavanje dela z računalnikom.


Pod točko 2:

 • končana Medicinska fakulteta,
 • specializacija iz psihiatrije,
 • veljavna licenca za področje psihiatrije,
 • delovne izkušnje 1 leto,
 • sposobnost profesionalnega komuniciranja,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
 • doseganje standardov in normativov dela zdravnika,
 • prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce,
 • aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
 • kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
 • kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.


Izbrani kandidat bo za delovno mesto sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom 4 mesece.

Kandidati pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev lahko pošljejo v roku 30 dni od zadnje objave, in sicer po pošti, elektronski pošti ali prinesejo osebno na naslov:

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

oz. mojca.erlah@pb-begunje.si.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP