Novice

16.05.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 21.5.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Dve prosti delovni mesti

02.12.2019

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE,
BEGUNJE 55, 4275  BEGUNJE NA GORENJSKEM

objavlja prosti delovni mesti:

 1. E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 m/ž,
 2. E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 m/ž.


Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Pod točko 1:

 • končana Medicinska fakulteta,
 • specializacija iz psihiatrije,
 • veljavna licenca za področje psihiatrije,
 • delovne izkušnje 1 leto,
 • sposobnost profesionalnega komuniciranja,
 • poznavanje dela z računalnikom.


Pod točko 2:

 • končana Medicinska fakulteta,
 • specializacija iz psihiatrije,
 • veljavna licenca za področje psihiatrije,
 • delovne izkušnje 1 leto,
 • sposobnost profesionalnega komuniciranja,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
 • doseganje standardov in normativov dela zdravnika,
 • prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce,
 • aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
 • kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
 • kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.


Izbrani kandidat bo za delovno mesto sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom 4 mesece.

Kandidati pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev lahko pošljejo v roku 30 dni od zadnje objave, in sicer po pošti, elektronski pošti ali prinesejo osebno na naslov:

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

oz. mojca.erlah@pb-begunje.si.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI