Novice

Imenovanje direktorja javnega zdravstvenega zavoda

08.06.2021

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje je na svoji 30. redni seji, dne 17. 5. 2021, s sklepom imenoval Mitja Logarja za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje. K sklepu o imenovanju mora podati soglasje še Vlada RS kot ustanovitelj Psihiatrične bolnišnice Begunje. Mandat direktorja bo pričel predvidoma dne 1. 9. 2021.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP