Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Imenovanje direktorja javnega zdravstvenega zavoda

08.06.2021

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje je na svoji 30. redni seji, dne 17. 5. 2021, s sklepom imenoval Mitja Logarja za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje. K sklepu o imenovanju mora podati soglasje še Vlada RS kot ustanovitelj Psihiatrične bolnišnice Begunje. Mandat direktorja bo pričel predvidoma dne 1. 9. 2021.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI