Novice

22.11.2023

Javni razpis za direktorja bolnišnice (m/ž)

Objavljen je razpis za štiriletno mandatno obdobje.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Vabilo na 36. sejo Sveta zavoda PBB

03.12.2021

Vabim vas na 36. redno sejo SVETA ZAVODA,

v četrtek, 9. decembra 2021, ob 16.00 uri, ki bo potekala preko videokonference (Zoom),

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 • Obravnava in potrditev zapisnika 35. redne seje Sveta zavoda PBB, z dne 23. 9. 2021
 • Poročilo o realizaciji sklepov sveta zavoda – poroča Mitja Logar
 • Poročilo o izvedbi in rezultatu volitev predstavnika zaposlenih v Svetu zavoda PBB za mandatno obdobje 2021 – 2025 – poroča Suzana Lotrič
 • Dopolnitev predloga letnega načrta notranje revizijske dejavnosti za leto 2021 – poroča Suzana Lotrič
 • Poročilo o poteku dela v PBB v času poslabšanih razmer zaradi Covid -19 – poroča Mitja Logar
 • Redna delovna uspešnost plačne skupine B
 • Poročilo o delu Sveta zavoda PBB v mandatnem obdobju 2017 – 2021
 • Vprašanja in pobude članov sveta zavoda


Podatki za udeležbo na 36. redni seji sveta zavoda preko videokonferenčne povezave spletne platforme Zoom:

Pridružite se nam na spodnji povezavi: Svet zavoda PBB. Čas: 9. december 2021, 16:00,
https://us06web.zoom.us/j/83152367854?pwd=c00xYzhRUnUwaDlXMTE5T0dUN2M1Zz09,
Meeting ID: 831 5236 7854, Geslo: 025144

Vabljeni:

 • člani sveta zavoda,
 • direktor,
 • pomočnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo,
 • pravna svetovalka,
 • vodja poslovnega področja,
 • predstavniki reprezentativnih sindikatov v PBB.

 

V vednost:

 • MZ,
 • Občina Radovljica.

 

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP