Javna naročila

JN 2012

Prezračevalni sistem intenzivnega oddelka C1 Psihiatrične bolnišnice Begunje – dobava, montaža in zagon (z gradbenimi deli)
Objava na Portalu javnih naročil, dne 24. 8. 2012, pod št. objave JN9163/2012 in popravek, dne 31. 8. 2012, pod št. objave JN9427/2012, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.
Dokumentacija:
− Prezračevanje C1 - RD (pdf)
− Prezračevanje C1 - Popis materiala, opreme in del (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP