Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Javna naročila

JN 2012

Prezračevalni sistem intenzivnega oddelka C1 Psihiatrične bolnišnice Begunje – dobava, montaža in zagon (z gradbenimi deli)
Objava na Portalu javnih naročil, dne 24. 8. 2012, pod št. objave JN9163/2012 in popravek, dne 31. 8. 2012, pod št. objave JN9427/2012, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.
Dokumentacija:
− Prezračevanje C1 - RD (pdf)
− Prezračevanje C1 - Popis materiala, opreme in del (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP