Novice

22.11.2023

Javni razpis za direktorja bolnišnice (m/ž)

Objavljen je razpis za štiriletno mandatno obdobje.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Javna naročila

JN 2016

Psihiatrična bolnišnica Begunje je, kot javni zavod, naročnik po določbah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, 43/2012 - Odl. US; ZJN-2), ki določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

POSTOPKI ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza
Objava na Portalu javnih naročil, dne 6. 8. 2015, pod št. objave JN5376/2015, po odprtem postopku.
Dokumentacija
- razpisna dokumentacija

a.) razpisna dokumentacija (pdf)

b.) obrazci razpisne dokumentacije (docx)

- projektna dokumentacija

a.) popisi

D126690_POPIS - brez_cen_Z.xlsx
D126690_POPIS_PZI_EL_v2_brez cen_Z.xls
POPIS_Begunje_PZR_1_Z.xlsx
Izsek popisa strojnih inštalacij - ogrevanje - postavka 2
Izsek popisa strojnih inštalacij - ogrevanje - postavka 14
        D126690_PZI_nadstresek

b.) osnovni načrti

Arhitektura

Ar_01_situacija.pdf
Ar_02_temelji.pdf
Ar_03_pritlicje.pdf
Ar_04_nadstropje.pdf
Ar_05_ostresje.pdf    
Ar_06_streha.pdf
Ar_07_prerez_A1.pdf
Ar_08_prerez_A2.pdf
Ar_09_prerez_A3.pdf
Ar_10_prerez_D.pdf
Ar_11_prerez_D1.pdf
Ar_12_fasade.pdf
Ar_13_1_rusitev_pritlicje.pdf
Ar_13_2_rusitev_nadstropje.pdf
Ar_13_3_rusitev_prerez_A.pdf
Ar_13_4_rusitev_prerez_D.pdf
Ar_13_5_rusitev_fasade.pdf    
Ar_14_sheme.pdf
Ar_15_spuscen_strop.pdf
Ar_16_fasadni_pas.pdf
Ar_16_slike.pdf

Elektro instalacije

D126690_PZI_EL MOC.pdf
D126690_PZI_EL POZAR.pdf
D126690_PZI_EL RAZ.pdf
D126690_PZI_EL STR.pdf
D126690_PZI_EL TEH.pdf
D126690_SHEME.pdf

Strojne instalacije

G_1_2.pdf
G_2_2.pdf
H_1_3.pdf
H_2_3.pdf
H_4_4.pdf
K_1_4.pdf
K_2_4.pdf
K_3_4.pdf
K_4_4.pdf
O_1_6.pdf
O_2_6.pdf
O_3_6.pdf
O_4_6.pdf
O_5_6.pdf
O_6_6.pdf
P_1_4.pdf
P_2_4.pdf
P_3_4.pdf
P_4_4.pdf
V_1_2.pdf
V_2_2.pdf

Kompletna projektna dokumentacija s PGD in PZI je na vpogled na sedežu naročnika po predhodnem dogovoru.
 

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP