Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Javna naročila

JN 2016

Psihiatrična bolnišnica Begunje je, kot javni zavod, naročnik po določbah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, 43/2012 - Odl. US; ZJN-2), ki določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

POSTOPKI ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Dislocirane ambulante – predelava dela gospodarskega poslopja in novogradnja – 1. faza
Objava na Portalu javnih naročil, dne 6. 8. 2015, pod št. objave JN5376/2015, po odprtem postopku.
Dokumentacija
- razpisna dokumentacija

a.) razpisna dokumentacija (pdf)

b.) obrazci razpisne dokumentacije (docx)

- projektna dokumentacija

a.) popisi

D126690_POPIS - brez_cen_Z.xlsx
D126690_POPIS_PZI_EL_v2_brez cen_Z.xls
POPIS_Begunje_PZR_1_Z.xlsx
Izsek popisa strojnih inštalacij - ogrevanje - postavka 2
Izsek popisa strojnih inštalacij - ogrevanje - postavka 14
        D126690_PZI_nadstresek

b.) osnovni načrti

Arhitektura

Ar_01_situacija.pdf
Ar_02_temelji.pdf
Ar_03_pritlicje.pdf
Ar_04_nadstropje.pdf
Ar_05_ostresje.pdf    
Ar_06_streha.pdf
Ar_07_prerez_A1.pdf
Ar_08_prerez_A2.pdf
Ar_09_prerez_A3.pdf
Ar_10_prerez_D.pdf
Ar_11_prerez_D1.pdf
Ar_12_fasade.pdf
Ar_13_1_rusitev_pritlicje.pdf
Ar_13_2_rusitev_nadstropje.pdf
Ar_13_3_rusitev_prerez_A.pdf
Ar_13_4_rusitev_prerez_D.pdf
Ar_13_5_rusitev_fasade.pdf    
Ar_14_sheme.pdf
Ar_15_spuscen_strop.pdf
Ar_16_fasadni_pas.pdf
Ar_16_slike.pdf

Elektro instalacije

D126690_PZI_EL MOC.pdf
D126690_PZI_EL POZAR.pdf
D126690_PZI_EL RAZ.pdf
D126690_PZI_EL STR.pdf
D126690_PZI_EL TEH.pdf
D126690_SHEME.pdf

Strojne instalacije

G_1_2.pdf
G_2_2.pdf
H_1_3.pdf
H_2_3.pdf
H_4_4.pdf
K_1_4.pdf
K_2_4.pdf
K_3_4.pdf
K_4_4.pdf
O_1_6.pdf
O_2_6.pdf
O_3_6.pdf
O_4_6.pdf
O_5_6.pdf
O_6_6.pdf
P_1_4.pdf
P_2_4.pdf
P_3_4.pdf
P_4_4.pdf
V_1_2.pdf
V_2_2.pdf

Kompletna projektna dokumentacija s PGD in PZI je na vpogled na sedežu naročnika po predhodnem dogovoru.
 

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI