Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Nevrotske, stresne in somatoformne motnje v splošni medicini in psihiatriji

Uvodni nagovor. Gorazd V. Mrevlje (pdf)
Zdraviti, ne zdraviti, kdo zdraviti? Jože Lokar (pdf)
Zdravnik v psihosocialnem sistemu bolnika. Martina Tomori (pdf)
Fobične, anksiozne in obsesivno-kompulzivne motnje.
Vladislava Stamos (pdf)
Stresne motnje in obvladovanje stresa. Slavko Ziherl (pdf)
Disociativne, somatoformne in ostale nevrotske motnje.
Branko Brinšek (pdf)
Zapleti pri nevrotskih in somatoformnih motnjah. Andrej Žmitek (pdf)
Nevrotske motnje kot komorbidnost pri SOA. Helena Gantar (pdf)
Ocena delazmožnosti pri pacientih z nevrotskimi, stresnimi in somatoformnimi motnjami. Miklavž Petelin (pdf)
Delazmožnost bolnikov z nevrotskimi, stresnimi in somatoformnimi motnjami s stališča splošnega zdravnika in specialista medicine dela. Marjeta Zupančič, Janko Kersnik (pdf)
Nevrotske, stresne in somatoformne motnje v ambulanti zdravnika splošne medicine in v dežurni ambulanti. Janko Kersnik (pdf)
Obravnava bolnikov z nevrotskimi, stresnimi in somatoformnimi motnjami ter njih priprava na zdravljenje. Gorazd V. Mrevlje (pdf)
Psihoterapevtske intervencije splošnega zdravnika.
Janez Rojšek (pdf)
Uporaba antidepresivov v zdravljenju nevrotskih, stresnih in somatoformnih motenj. Janez Resman (pdf)
Anksiolitiki. Zala Schmitzer (pdf)
Specifičnosti stresnih, psihosomatskih in nevrotskih motenj pri otrocih in mladostnikih in njihova geneza. Biserka Ilin (pdf)
Povzetki posterjev. (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI