Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Duševne motnje in zmožnost za delo

Uvod in pozdravne besede Janez Romih (pdf)
Delazmožnost in anamneza Lev Milčinski (pdf)
Ocenjevanje delazmožnosti Marjan Bilban (pdf)
Pravni vidiki usposabljanja in zaposlovanja duševno obolelih oseb
Janez Drobnič (pdf)
Shizofrenija in delazmožnost Vukosav Žvan (pdf)
Afektivne motnje in zmožnost za delo Andrej Žmitek (pdf)
Organske duševne motnje in delazmožnost
Miloš Frančišek Kobal (pdf)
Delovna zmožnost nevrotikov Marga Kocmur (pdf)
Odvisnost od alkohola in delazmožnost Jože Jakopič (pdf)
Duševne motnje in sposobnost za vožnjo motornih vozil v cestnem prometu Marjan Bilban, Jože Jakopič (pdf)
Duševne motnje in sposobnost za vojaško službo Dušan Žagar (pdf)
Ocenjevanje delazmožnosti duševnih bolnikov v splošni medicini
Marjeta Zupančič, Janko Kersnik (pdf)
Socialni sistem Zvezne republike Nemčije Bojan Avšič (pdf)
Izkušnje ob delu v zdravniški komisiji
Ljiljana Grbanovič-Lješević (pdf)
Izkušnje ob delu v invalidski komisiji I.stopnje Marijan Pregl (pdf)
Pregled dela invalidskih komisij v Sloveniji v obdobju 1992-1996
Marjan Rus, Niko Arnerič (pdf)
Ocenjevanje psihiatrične invalidnosti, kot jo vidi psihiater v drugostopenjski invalidski komisiji Vukosav Žvan (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI