Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Dileme ob neprostovoljni hospitalizaciji

Uvod in pozdravne besede. Janez Romih (pdf)
Etični problemi stacionarnega obravnavanja bolnikov v psihiatriji. Lev Milčinski (pdf)
Pravna ureditev postopka za pridržanje v psihiatričnih bolnišnicah. Aleš Galič (pdf)
Varstvo pridržane osebe - sodna kontrola. Rezka Zorko (pdf)
Bolezenska psihiatrična stanja, ki najpogosteje zahtevajo hospitalizacijo proti volji bolnika. Vukosav Žvan (pdf)
Hospitalizacija proti volji bolnika - dilema v splošni ambulanti.
Mitja Mohor (pdf)
Vloga in naloge policije pri izvajanju neprostovoljne privedbe osebe v psihiatrično bolnišnico. Bojan Skočir (pdf)
Pregled neprostovoljnih hospitalizacij na moškem oddelku Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 1993. Andrej Žmitek (pdf)
Neprostovoljna hospitalizacija v psihiatrični bolnišnici - situacija v Avstriji. Egon Michael Haberfellner (pdf)
Slovenija in zagovorništvo. David Brandon (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI