Novice

19.02.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da Klub odpuščenih pacientov (KOP) dne 20.2.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Dileme ob neprostovoljni hospitalizaciji

Uvod in pozdravne besede. Janez Romih (pdf)
Etični problemi stacionarnega obravnavanja bolnikov v psihiatriji. Lev Milčinski (pdf)
Pravna ureditev postopka za pridržanje v psihiatričnih bolnišnicah. Aleš Galič (pdf)
Varstvo pridržane osebe - sodna kontrola. Rezka Zorko (pdf)
Bolezenska psihiatrična stanja, ki najpogosteje zahtevajo hospitalizacijo proti volji bolnika. Vukosav Žvan (pdf)
Hospitalizacija proti volji bolnika - dilema v splošni ambulanti.
Mitja Mohor (pdf)
Vloga in naloge policije pri izvajanju neprostovoljne privedbe osebe v psihiatrično bolnišnico. Bojan Skočir (pdf)
Pregled neprostovoljnih hospitalizacij na moškem oddelku Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 1993. Andrej Žmitek (pdf)
Neprostovoljna hospitalizacija v psihiatrični bolnišnici - situacija v Avstriji. Egon Michael Haberfellner (pdf)
Slovenija in zagovorništvo. David Brandon (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP