Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Povezave

Psihiatrična klinika Ljubljana

Psihiatrična bolnišnica Ormož

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Oddelek za psihiatrijo, Splošna bolnišnica Maribor


Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT

Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara

Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

Altra, Odbor za novosti v duševnem zdravju

Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja

Spominčica, Slovensko združenje za pomoč pri demenci


Ministrstvo za zdravje RS

Zdravniška zbornica Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Inštitut za varovanje zdravja RS

Slovensko zdravniško društvo

Sinapsa, Slovensko društvo za nevroznanost


Klinični center Ljubljana

Splošna bolnišnica Jesenice

Bolnišnica Golnik

Bolnišnica za porodništvo in ginekologijo Kranj

Splošna bolnišnica Maribor

Splošna bolnišnica Celje

Bolnišnica Postojna

Splošna bolnišnica "dr.Franca Derganca" Nova Gorica

Splošna bolnišnica Izola

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Splošna bolnišnica Novo mesto

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Brežice

Splošna bolnišnica Trbovlje

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI