Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Urgentna stanja v psihiatriji

Uvod in pozdravne besede Janez Romih (pdf)
Samomorilnost - klinični vidik Andrej Žmitek (pdf)
Kako danes zremo na samomor Lev Milčinski (pdf)
Kako preživeti samomor bližnjega Onja Tekavčič Grad (pdf)
Nasilje psihiatričnega bolnika kot urgentno stanje
Miloš Frančišek Kobal (pdf)
Urgentnost v okviru funkcionalnih psihoz, osnutek zakona o duševnem zdravju in avtonomija neke stroke... Vukosav Žvan (pdf)
Urgentna stanja pri nevrotskih motnjah Dragica Resman (pdf)
Krizna stanja Marga Kocmur (pdf)
Odvisnost od alkohola in urgentna stanja Marko Pišljar (pdf)
Nujna stanja pri uživalcih drog Andrej Kastelic (pdf)
Najpogostejše akutne zastrupitve z drogami
Marko Gričar, Martin Možina (pdf)
Nujna stanja v otroški psihiatriji
Vesna Martinčič Jarc, Mojca Brecelj Kobe (pdf)
Psihiatrična urgentna stanja pri starostnikih Aleš Kogoj (pdf)
Psihiatrična urgentna stanja in zdravnik splošne medicine
Mitja Mohor (pdf)
Stranski učinki psihotropnih zdravil kot urgentno stanje
Rok Tavčar, Mojca Z. Dernovšek (pdf)
Nevrološka stanja z akutno psihiatrično simptomatiko
Anton Mesec (pdf)
Internistična stanja z akutno psihiatrično simptomatiko
Janez Zaletel (pdf)
Povzetki posterjev (pdf)
O avtorjih (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI