Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Skupnostna skrb in psihosocialna rehabilitacija

Na področju Gorenjske deluje več nevladnih organizacij za pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju. Nekatere izmed njih so podružnice širših slovenskih združenj, druge pa obstajajo samo na Gorenjskem. Oglejte si njihove predstavitve in programe dejavnosti :

1. Slovensko združenje za duševno zdravje Šent

2. Humana, Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

3. Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara

4. Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja


Zanimivi strokovni prispevki s področja skupnostne skrbi :

Meje med institucionalno in skupnostno psihiatrijo.
Avtor: Andrej Marušič (pdf)

Slovenska psihiatrija - kakšna si, kam greš?
Avtor: Andrej Žmitek
(strokovni članek na spletni strani Zdravniškega vestnika, pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI