Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Obravnava mladostnika s psihozo


Predgovor Vesna Čuk (pdf)
Uvodnik Rozika Špilak (pdf)
Predstavitev Psihiatrične bolnišnice Begunje
Rozika Špilak, Jana Zupan (pdf)
Mladina v sodobni družbi Danica Šaponja (pdf)
Mladostnik s shizofrenijo Melita Pretnar Silvester (pdf)
Zdravstvena nega mladostnika s psihotično motnjo - prikaz problemov po temeljnih življenjskih aktivnostih
Nina Hrovat, Marjan Žagar (pdf)
Pot k dobremu počutju - zdrav način življenja Jana Zupan (pdf)
Pot k dobremu počutju - pomen telesne aktivnosti pri psihiatričnem bolniku Katarina Črv (pdf)
Delo s svojci mladostnikov s shizofrenijo Lepa Pibernik (pdf)
Aktivacija mladostnika s psihozo v času zdravljenja
Jožica Korbar (pdf)
Vključevanje mladostnika s psihozo v nevladne organizacije
Miha Klinar, Barbara Kunstelj (pdf)
Predstavitev integriranega psihološkega terapevtskega programa za bolnike s shizofrenijo Sana Čoderl (pdf)
Predstavitev aktivnosti Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji Rezka Horvat (pdf)
Predstavitev avtorjev prispevkov (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI