Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Strokovne vsebine

Obravnava mladostnika s psihozo


Predgovor Vesna Čuk (pdf)
Uvodnik Rozika Špilak (pdf)
Predstavitev Psihiatrične bolnišnice Begunje
Rozika Špilak, Jana Zupan (pdf)
Mladina v sodobni družbi Danica Šaponja (pdf)
Mladostnik s shizofrenijo Melita Pretnar Silvester (pdf)
Zdravstvena nega mladostnika s psihotično motnjo - prikaz problemov po temeljnih življenjskih aktivnostih
Nina Hrovat, Marjan Žagar (pdf)
Pot k dobremu počutju - zdrav način življenja Jana Zupan (pdf)
Pot k dobremu počutju - pomen telesne aktivnosti pri psihiatričnem bolniku Katarina Črv (pdf)
Delo s svojci mladostnikov s shizofrenijo Lepa Pibernik (pdf)
Aktivacija mladostnika s psihozo v času zdravljenja
Jožica Korbar (pdf)
Vključevanje mladostnika s psihozo v nevladne organizacije
Miha Klinar, Barbara Kunstelj (pdf)
Predstavitev integriranega psihološkega terapevtskega programa za bolnike s shizofrenijo Sana Čoderl (pdf)
Predstavitev aktivnosti Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji Rezka Horvat (pdf)
Predstavitev avtorjev prispevkov (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP