Novice

16.05.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 21.5.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Informacije svojcem, varstvo osebnih podatkov in predlogi, pripombe in pritožbe

Osebni podatki in informacije o zdravstvenem stanju pacientov so zaupne narave in jih skrbno varujemo. Podatke o zdravstvenem stanju pacientov daje lečeči zdravnik (samo v nujnih primerih tudi dežurni zdravnik) osebno po urniku, ki je objavljen na spletni strani bolnišnice. Informacij o zdravstvenem stanju pacientov po telefonu ne dajemo.

V bolnišnici imamo vpeljane vse potrebne ukrepe za varovanje osebnih podatkov, da se nepooblaščenim osebam prepreči dostop, uporaba, obdelava in posredovanje drugim osebam.

Morebitne predloge, pripombe ali pritožbe pacient in obiskovalci sporočate oddelčnemu zdravniku ali oddelčni medicinski sestri. Predloge, pripombe ali pritožbe v pisni obliki lahko oddate v za to namenjene nabiralnike, ki so postavljeni na vseh oddelkih.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI