Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Vzdrževanje reda in higiene

Kajenje v prostorih bolnišnice ni dovoljeno, razen v prostorih, ki so za to posebej namenjeni in označeni (kadilnice).

Alkoholnih pijač in nedovoljenih substanc ni dovoljeno uživati na celotnem širšem območju bolnišnice.
Pacienti in obiskovalci, ste dolžni skrbeti za red, čistočo in ločevanje odpadkov na celotnem območju in v vseh prostorih bolnišnice. Ne odmetavajte smeti (tudi cigaretnih ogorkov) na tla. Na območju bolnišnice so v ta namen postavljeni številni koši za smeti.

Prosimo vas, da skrbite za naravo. Nabiranje cvetja, poškodovanje in izkopavanje rastlin na širšem območju bolnišnice ni dovoljeno.

Prosimo vas, da odgovorno ravnate s predmeti, ki jih boste uporabljali in so last bolnišnice. Za namerno povzročeno škodo ste (pacienti in obiskovalci) odškodninsko odgovorni.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI