Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Izberite način naročanja

Na zdravstvene storitve v naši bolnišnici, se lahko naročite na enega od naslednjih načinov:

  • po e-pošti: na e-naslov narocanje@pb-begunje.si sporočite številko eNapotnice, ZZZS številko pacienta, ali EMŠO;
  • po pošti: na naslov Psihiatrična bolnišnica Begunje, Centralno naročanje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem pošljite kontaktne podatke pacienta, številko eNapotnice in ZZZS številko ali Potrdilo o izdaji eNapotnice;
  • osebno: v pisarni v pritličju glavne stavbe v času uradnih ur Centralnega naročanja (vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure);
  • telefonsko: pred klicem si pripravite številko eNapotnice in ZZZS številko ali EMŠO. Klice sprejemamo vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure na telefonski številki 04/5335-205. V kolikor je telefonska zveza zasedena vam bomo klic vrnili.
  • eNaročanje: preko portala zVem (glejte spodaj)

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot so veljali za izdane papirnate zelene napotnice.

V kolikor je za določeno zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, se lahko pacient naroči na enega izmed naslednjih načinov:

  • pacienta naroči zdravnik, ki je izdal elektronsko napotnico,
  • pacient se lahko naroči sam preko spletne strani,
  • pacient se lahko naroči direktno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kamor se želi naročiti, pri čemer lahko uporabi vse načine naročanja, ki jih ta omogoča (osebno, telefon, elektronska pošta).

Pri naročanju pacient potrebuje številko elektronske napotnice (13-mestna številka) in številko ZZZS pacienta.

Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbere ponudnika s trenutno najkrajšo čakalno vrsto kjerkoli v Sloveniji.

(Povzeto po vsebini spletne strani: http://www.ezdrav.si/category/projekti/enarocanje/ – julij 2017)

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov iz 6. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18) je Marjana Pretnar, kontakt 04 533 52 05, e-naslov: narocanje@pb-begunje.si.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI