Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Obiski

Navodila za vstop v PB Begunje v času širjenja z okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 (covid-19).

Urnik obiskov in morebitne omejitve obiskov so objavljene na oglasni deski na vhodu.

Urnik obiskov: vsak dan od 11.00 do 19.00

Urnik obiskov na D oddelku:

  • od ponedeljka do petka  od 14.00 ure do 19.00 ure
  • ob sobotah, nedeljah in praznikih  od 10.00 ure do 18.00 ure


Priporočamo obiske v popoldanskem času, ko imajo pacienti manj obveznosti v skladu s terapevtskim programom.

Obiski potekajo v dnevnih in klubskih prostorih, v avlah, na dvorišču in na širšem območju bolnišnice (Kostanjev drevored, park). Obiski v bolniških sobah so dovoljeni le v primerih, ko zdravstveno stanje pacientu onemogoča, da sprejme obiske v prej navedenih prostorih.

Obiskovalcem in pacientom je na območje in v prostore bolnišnice strogo prepovedano prinašati alkoholne pijače, psihoaktivne substance in zdravila. Vinjenim osebam in osebam pod vplivom psihoaktivnih snovi obiski niso dovoljen.

Zdravnik ima pravico, da obiskov ne dovoli, če meni, da škodijo pacientovemu zdravstvenemu stanju. Otrokom je dovoljen obisk v spremstvu odraslih oseb.

Obiskovalci so se dolžni do vseh pacientov vesti obzirno in spoštljivo.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI