Za paciente in svojce

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v Psihiatrični bolnišnici Begunje je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu DPO@pb-begunje.si oziroma po navadni pošti na naslovu Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, s pripisom »za DPO«.

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP