Novice

16.05.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 21.5.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Zdravljene na bolnišničnih oddelkih

V primeru sprejema vas receptor - informator usmeri v urgentno ambulanto.

Informacije o postopkih dobite pri oddelčnem zdravstvenem osebju, ki vas bo seznanilo s pacientovimi pravicami in obveznostmi med zdravljenjem v bolnišnici. Vsak bolnišnični oddelek ima svoj Oddelčni hišni red, ki ga predstavi oddelčno osebje.

V bolnišnico ne prinašajte večjih količin denarja in vrednejših stvari. Prinesene dragocenosti lahko shranite v sefu bolnišnice. O tem se dogovorite z oddelčno medicinsko sestro.

Urnik dejavnosti v bolnišničnih oddelkih in na oddelku za dnevno bolnišnico je objavljen na oglasnih deskah.

Pacienti morate biti prisotni na oddelku času zdravniških vizit in razdeljevanja zdravil. V primeru, da zapustite oddelek, morate o tem predhodno obvestiti oddelčno medicinsko sestro. V bolnišničnih oblačilih pacientom ni dovoljeno zapuščati širšega območja bolnišnice.

Elektronske naprave (radio, TV, prenosni računalnik) se sme uporabljati le z dovoljenjem oddelčnega zdravstvenega osebja. Če boste v bolniški sobi uporabljali elektronske naprave (radio, TV, telefon, računalnik ipd.), vas prosimo, da naravnate glasnost tako, da ne boste motili ostalih pacientov.

Čas med 22.00 in 7.00 je namenjen počitku, zato mora biti v tem času v bolnišnici mir in tišina.

Odhode pacientov med vikendi domov in druge njihove izhode med tednom dovoli lečeči zdravnik.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI