Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Preverite aktualne čakalne dobe

Priporočamo vam, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v PB Begunje in čakalne dobe drugod po Sloveniji, ki so prikazane na spletni strani projekta eZdravje. Čakalne dobe za zdravstvene storitve v naši bolnišnici občasno presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Četudi želimo oskrbeti vsakega pacienta, ki potrebuje naše storitve, vam svetujemo, da se predhodno seznanite s čakalnimi dobami vseh ustanov in po potrebi izberete zdravstveno storitev pri drugem izvajalcu (Seznam izvajalcev prvega psihiatričnega pregleda in prvega klinično psihološkega pregleda, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS).

Najdaljša dopustna čakalna doba je določena v 9. členu Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

Odgovorna oseba za poročanje iz šestega odstavka 15.b člena ZPacP ob upoštevanju 13. in 14. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18) je Minka Pogačnik Šimnic, kontakt 04 533 53 10, e-naslov: minka.pogacnik@pb-begunje.si.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI