Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Preverite aktualne čakalne dobe

Priporočamo vam, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v PB Begunje in čakalne dobe drugod po Sloveniji, ki so prikazane na spletni strani projekta eZdravje. Čakalne dobe za zdravstvene storitve v naši bolnišnici občasno presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo. Četudi želimo oskrbeti vsakega pacienta, ki potrebuje naše storitve, vam svetujemo, da se predhodno seznanite s čakalnimi dobami vseh ustanov in po potrebi izberete zdravstveno storitev pri drugem izvajalcu (Seznam izvajalcev prvega psihiatričnega pregleda in prvega klinično psihološkega pregleda, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS).

Najdaljša dopustna čakalna doba je določena v 9. členu Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

Odgovorna oseba za poročanje iz šestega odstavka 15.b člena ZPacP ob upoštevanju 13. in 14. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18) je Minka Pogačnik Šimnic, kontakt 04 533 53 10, e-naslov: minka.pogacnik@pb-begunje.si.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP