Novice

11.04.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da Klub odpuščenih pacientov (KOP) dne 16.4.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Oddelek za psihoterapijo

Oddelek za kognitivno-vedenjsko terapijo je namenjen zdravljenju depresije, generalizirane anksioznosti, panične motnje z agorafobijo, obsesivno-kompulzivne motnje ter stresnih motenj. Zdravljenje je psihoterapevtsko (s pomočjo pogovora) in medikamentozno. Zdravljenje poteka izključno v obliki dnevne bolnišnice.

Paciente napoti na zdravljenje psihiater.

Paciente najprej vključimo v večtedenski psihoedukativni program (običajno 3 – 4 tedne), ki je osredotočen predvsem na obvladovanje simptomov. Pacienti prihajajo v dnevno bolnišnico kar pomeni, da se vsak dan po končanem programu vrnejo domov.

Večtedenski program učenja tehnik obvladovanja simptomov

Čakalna doba je običajno več tednov. V tem programu pacienti dobijo veliko informacij o bolezni in se s pomočjo vedenjskih, kognitivnih in sprostitvenih tehnik učijo obvladovati simptome. Psihoterapija poteka v skupini, vsak pacient ima tudi dva individualna pogovora s terapevtom. Ob zaključku se tim oddelka in pacient odločijo o najprimernejši obliki nadaljnjega zdravljenja. Večina nadaljuje zdravljenje v dispanzerju pri izbranem psihiatru. Pacientom, ki imajo hujše bolezenske težave in so motivirani za zdravljenje, predlagamo vključitev v celostni psihoterapevtski program našega oddelka.

Celostni psihoterapevtski program

Čakalna doba je običajno več mesecev. Zdravljenje poteka v obliki dnevne bolnišnice in traja štiri do šest mesecev. Pacient se s pomočjo individualne in skupinske kognitivno-vedenjske terapije uči obvladovati simptome, odkrivati in odpravljati vzroke svojih težav in reševati konkretne življenjske probleme. Del programa je namenjen tudi sprostitvi, rekreaciji in prijetnim aktivnostim ter spodbujanju pacientovih zdravih potencialov.

Pacient sprva prihaja na oddelek vsak dan. Proti koncu terapije, ko že prevzame del obveznosti doma, v službi ali šoli, pa so obiski vedno redkejši.

Po zaključenem zdravljenju na oddelku pacienti običajno pridejo še nekajkrat na ambulantno psihoterapevtsko skupino, kjer utrdijo nove veščine.

Priporočamo vam, da si ogledate tudi različne informacije o zdravljenju depresivnih in anksioznih motenj, ki jih objavljamo na straneh s strokovnimi vsebinami.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI