Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Socialna služba

  • paciente in svojce informira in jim pomaga reševati težave, ki sodijo v sklop socialno varstvenih pravic (delovno področje, družinsko področje, zdravstveno  zavarovanje, denarne težave, pomoč pri premestitvah v domove upokojencev,  zavode in različne skupnosti ipd.),
  • pomaga, da pacienti in svojci svojo socialno težavo celostno razumejo,
  • išče in skupaj s pacienti in svojci izbiram realne in najboljše poti reševanja,
  • pomaga, da sodelujoči pridobijo več socialnih spretnosti, ker so z več znanja bolj uspešni pri soočanju z življenjskimi stiskami


Dolgoročni cilji dela socialne službe so:

  • pacientom nuditi pomoč pri zagotavljanju vseh socialno varstvenih pravic, ki jih zagotavlja država s svojo socialno politiko,
  • pacientu nuditi dovolj ustreznih informacij
  • s pomočjo psihoterapevtskih tehnik pacientom pomagati, da odkrivajo  notranje vire moči pri prepoznavanju in reševanju socialne stiske


Storitve socialne službe so namenjene vsem pacientom v bolnišnici, tistim, ki prihajajo na ambulantne kontrole in tudi njihovim svojcem

Delovni čas v socialni službi je vsak dan od 7. do 15. ure.
Pacientom  smo dostopni vsak dan od 8.  do 14. ure,  ob petkih  od 8.  do 12. ure.  
Za termine pogovorov se dogovorimo.
V tem času smo dostopni tudi po telefonu ali elektronski pošti.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI