Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola

Sprejem na oddelek:  

Običajno pacienta, ki prekomerno uživa alkohol, na pregled v psihiatrično ambulanto napoti osebni izbrani zdravnik ali zdravnik druge specialnosti (ki pacienta zdravi) z napotnico. Pacient zatem opravi prvi pregled v eni izmed naših psihiatričnih ambulant in če psihiater ugotavlja, da je naš program zdravljenja odvisnosti od alkohola primeren za dotičnega pacienta in če je pacient motiviran za zdravljenje, ga uvrsti na čakalno listo za sprejem na Oddelek za zdravljenje odvisnih od alkohola. Na čakalno listo pacienta lahko uvrsti tudi psihiater na enem izmed oddelkov Psihiatrične bolnišnice Begunje. Vsi pacienti so torej sprejeti na oddelek iz čakalne liste. 

Ob sprejemu mora imeti pacient urejeno osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje.

Trajanje zdravljenja med epidemijo Covid-19:

Program zdravljenja odvisnih od alkohola traja 5 tednov v obliki hospitalizacije. Zaradi epidemije niso možni izhodi v domače okolje preko vikenda, prav tako se ne morejo udeleževati programa svojci, zdravljenje v obliki dnevne bolnišnice pa ne poteka.

Predstavitev oddelka in njegovega delovanja v času epidemije COVID-19:

Pacienti morajo biti ob sprejemu na Oddelek za zdravljenje odvisnih od alkohola trezni in ne smejo več imeti resnih abstinenčnih simptomov ali drugih telesnih ali psihičnih obolenj, ki spremljajo odvisnost in ki zahtevajo trenutno intenzivnejše zdravljenje v drugi bolnišnici ali na drugem psihiatričnem oddelku. Paciente, ki se želijo zdraviti, pa ne zmorejo sami doma vzpostaviti abstinence, sprejmemo po dogovoru na intenzivni oddelek bolnišnice. Prav tako so na intenzivni oddelek sprejeti pacienti z resnimi abstinenčnimi zapleti. Tam s pomočjo ustrezne psihiatrične terapije in nege vzpostavijo abstinenco, nato pa se lahko vključijo v program zdravljenja na Oddelku za zdravljenje odvisnih od alkohola.

Na oddelek so lahko sprejeti le pacienti, pri katerih je odvisnost od alkohola osnovni problem. V primeru sočasnih psihičnih motenj, mora biti njihova simptomatika v fazi, da ne zahteva akutnega zdravljenja. Pacienti morajo ob sprejemu in med hospitalizacijo abstinirati od vseh nepredpisanih psihoaktivnih snovi (drog, pomirjeval, uspaval…). V program se ne morejo vključiti pacienti odvisni od opioidov, ki prejemajo opioidno substitucijsko terapijo, pred vključitvijo v zdravljenje morajo vsaj pol leta abstinirati od drog.

Zdravljenje poteka po načelih terapevtske skupnosti v psihoterapevtski skupini. Metodološko sloni zdravljenje na več terapevtskih tehnikah, osnova pa jim je skupinska psihoterapija.

Program zdravljenja je zasnovan tako, da omogoča pacientom spoznavanje in sprejemanje svoje bolezni, spoznavanje sebe in svojih potencialov za spremembe svojih vedenj pri reševanju posledic odvisnosti in problemov v življenju, ter za aktivno ustvarjanje in sprejemanje odgovornosti v odnosih z bližnjimi. Pri zdravljenju sodelujejo tudi pacientu najbližji svojci. V času epidemije so svojci v kontaktih s terapevti le preko telefona. Terapevti s svojimi strokovnimi izkušnjami vsakemu pacientu nudijo oporo in ga vzpodbujajo k aktivnemu spreminjanju neustreznih vedenj in k osebnostni rasti, kar pa je možno le ob vzdrževanju popolne abstinence od alkohola in vseh drugih psihoaktivnih snovi.

Ob vključitvi v zdravljenje na oddelek mora biti torej že postavljena diagnoza odvisnosti od alkohola. Prisotna mora biti vsaj začetna motivacija pacienta, ne le za abstinenco, ampak tudi za reševanje problemov in spremembo življenja. Pomembna za vključitev v program zdravljenja je tudi ugotovitev zdravnika, da bo pacient s pomočjo zdravljenja zmožen izboljšati kvaliteto svojega življenja.

Po zaključku zdravljenja se pacienti vključijo v KZA ali AA skupino, kjer poteka nadaljnja rehabilitacija naslednjih nekaj let. Pacienti imajo tudi možnost obiskovanja skupin v Klubu odpuščenih pacientov (KOP) v naši bolnišnici, ki potekajo enkrat mesečno.

Odvisnost od alkohola je ena od treh najpogostejših nenalezljivih kroničnih bolezni, tako pri nas kot v svetu. Prizadene ne le odvisnega, ampak tudi njegove najbližje. Dovolj zgodnja vključitev v zdravljenje lahko bistveno zmanjša škodo na telesnem, psihičnem in socialnem zdravju vseh prizadetih.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI