Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola

Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola je eden od osmih oddelkov naše bolnišnice. Ima 15 postelj, na njem pa poteka tudi program zdravljenja v dnevni bolnici.

Na oddelku se zdravijo pacienti z odvisnostjo od alkohola in s sočasnimi duševnimi motnjami, ki po svoji klinični sliki takrat ne zahtevajo drugačnega zdravljenja.

Zdravljenje poteka po načelih terapevtske skupnosti v dveh terapevtskih skupinah. Metodološko sloni zdravljenje na več terapevtskih tehnikah, osnova pa jim je skupinska psihoterapija. Upoštevamo Načela zdravljenja, ki so bila sprejeta v Sloveniji leta 1989, in jih dopolnjujemo z novejšimi dognanji stroke. Pri tem sodelujemo z Enoto za zdravljenje odvisnosti od alkohola Psihiatrične klinike Ljubljana.

Program zdravljenja je zasnovan tako, da omogoča pacientom spoznavanje in sprejemanje svoje bolezni, spoznavanje sebe in svojih potencialov za spremembe svojih vedenj pri reševanju posledic odvisnosti in problemov v življenju, ter za aktivno ustvarjanje in sprejemanje odgovornosti v odnosih z bližnjimi. Pri zdravljenju sodelujejo tudi svojci; če živi pacient v partnerskem odnosu, je sodelujoči svojec partner. Terapevti s svojimi strokovnimi izkušnjami vsakemu pacientu nudimo oporo in ga vzpodbujamo k aktivnemu spreminjanju in osebnostni rasti, katerega osnova je abstinenca alkohola in vseh drugih psihoaktivnih snovi.

Na oddelek sprejemamo paciente po vnaprejšnjem dogovoru, bodisi z drugih oddelkov naše bolnišnice, ali po predhodnem prvem ali triažnem pregledu v ambulanti našega dispanzerja. Pacienta lahko tja napoti osebni zdravnik ali izbrani specialist, kadar ugotavlja pri njem škodljive posledice pitja alkohola.

Pacienti morajo biti ob sprejemu na oddelek trezni in ne smejo več imeti težav z abstinenčnimi simptomi ali drugimi obolenji, ki spremljajo odvisnost in ki bi zahtevala trenutno intenzivnejše zdravljenje v drugi bolnišnici. Paciente, ki se želijo zdraviti, pa ne zmorejo sami doma vzpostaviti abstinence, sprejmemo po dogovoru na drug oddelek bolnišnice. Tam s pomočjo ustrezne terapije in psihiatrične nege vzpostavijo abstinenco, nato pa se lahko ob ustrezni motivaciji vključijo v zdravljenje odvisnosti na našem oddelku.

Paciente s psihiatričnimi zapleti odvisnosti od alkohola sprejmemo kot vse druge paciente z nujnimi psihiatričnimi stanji na intenzivni oddelek. Po zazdravitvi urgentnega stanja se zdravniki z njimi pogovorijo o možnostih nadaljevanja zdravljenja odvisnosti na našem oddelku.

Ob vključitvi v zdravljenje na naš oddelek mora biti torej že postavljena diagnoza odvisnosti od alkohola. Prisotna mora biti vsaj začetna motivacija pacienta, ne le za abstinenco, ampak tudi za reševanje problemov in spremembo življenja. Pomembna je tudi ugotovitev zdravnika, da je iz zdravljenja pacient zmožen nekaj pridobiti glede kvalitete svojega življenja. Formalno pa mora imeti pacient urejeno osnovno (in dodatno) zdravstveno zavarovanje.

Zdravljenje v bolnišnici traja od 6 do 8 tednov; po 4 tednu imajo pacienti pravico do izhoda domov ob koncu tedna. Bolnišničnemu zdravljenju sledi zdravljenje po programu in v obliki dnevne bolnice, ki traja nadaljnje 3 do 4 tedne. V tem času se pacienti že vključijo v KZA ali AA skupino, kjer poteka rehabilitacija oziroma »tretje obdobje zdravljenja« naslednjih nekaj let. Po zaključenem zdravljenju se (nekdanji) pacienti in njihovi svojci lahko srečujejo tudi v bolnišnici, v Klubu odpuščenih pacientov enkrat mesečno. V primeru (ponovnih) težav lahko poiščejo pomoč pri izbranem psihiatru, ali v ambulanti za zdravljenje odvisnosti našega dispanzerja.

Odvisnost od alkohola je ena od treh najpogostejših nenalezljivih kroničnih bolezni, tako pri nas kot v svetu. Prizadene ne le odvisnega, ampak tudi njegove najbližje. Dovolj zgodnja vključitev v zdravljenje lahko bistveno zmanjša škodo na telesnem, psihičnem in socialnem zdravju vseh prizadetih.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP