O bolnišnici

Katalog informacij javnega značaja


Katalog informacij javnega značaja, (doc)


PRILOGE :

Statut PBB (pdf)

Pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo (pdf)

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov (pdf)

ODLOK Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod (pdf)

ODLOK Vlade RS o spremembah, 20.2.2007 (pdf)

ODLOK Vlade RS o spremembi, 13.1.2009 (pdf)

Odlok Vlade RS o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP