Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Katalog informacij javnega značaja


Katalog informacij javnega značaja, (pdf)


PRILOGE :

Statut PBB (pdf)

Pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo (pdf)

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov (pdf)

ODLOK Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod (pdf)

ODLOK Vlade RS o spremembah, 20.2.2007 (pdf)

ODLOK Vlade RS o spremembi, 13.1.2009 (pdf)

Odlok Vlade RS o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena (pdf)

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP