Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Klinične poti

V bolnišnici v okviru projekta uvajanja izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave Ministrstva za zdravje RS uvajamo klinične poti.

Splošna metodološka navodila za pripravo kliničnih poti in z njimi povezano gradivo lahko najdete na spletni strani MZZ, v spodaj pa so zbrani primeri, ki se nanašajo na psihiatrične bolnišnice.

Klinične poti, ki smo jih do sedaj uvedli v PB Begunje:

- Obravnava razjede zaradi pritiska. pdf

- Posebni varovalni ukrep telesne omejitve ob nevarnem vedenju bolnika z duševno motnjo. pdf

- Postopek sprejema bolnika na oddelek bolnišnice po pregledu v sprejemni ambulanti. pdf

- Zdravljenje odvisnosti od alkohola na Oddelku za zdravljenje odvisnosti. pdf

- Dvanajstdnevni program za obvladovanje tesnobe na Psihoterapevtskem oddelku B1 .

- Zdravljenje bolnika s psihotično motnjo z depo antipsihotikom. pdf


Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP