Novice

10.04.2024

Razpisa za delovno mesto - zdravnik specialist psihiatrije

Objavljamo razpisa za delovno mesto - zdravnik specialist psihiatrije.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki sodeluje pri zdravljenju pacientov z duševno motnjo. Vključuje aktivnosti na vseh področjih človekovega delovanja; področje ožjih in širših dnevnih aktivnosti, delo – produktivnost - izobraževanje, prostočasovne aktivnosti in sodelovanje v družbi.

Cilj delovne terapije je pomagati pacientom, da s pomočjo aktivnosti (tako namenskih kot pripravljalnih) vzdržujejo, ponovno obnovijo in pridobijo veščine za samostojno in produktivno življenje.

Metode delovne terapije omogočajo, da si pacient ponovno pridobi mentalne, funkcionalne, socialne in gibalne spretnosti in se tako celostno rehabilitira. Delovni terapevti s svojim delom dopolnjujemo druge oblike zdravljenj. Prizadevamo si, da si pacient čim prej opomore in se čim hitreje funkcionalno vključi v domače in širše okolje.

Sistem dela v Psihiatrični bolnišnici Begunje se v grobem deli na dva dela; individualna in skupinska obravnava pacientov. Delovni terapevt skupaj s pacientom naredi načrt obravnave, postavi cilje, nato pa se pacient vključi v zanj smiselne aktivnosti.

V namen boljše informiranosti pacientov, njihovih svojcev in ostalih sodelavcev, smo znotraj enote izdelali zloženko s kratko predstavitvijo stroke in njenega načina dela v naši bolnišnici. Druge vsebine si lahko ogledate tudi preko kazala na desni strani.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI