Novice

11.04.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da Klub odpuščenih pacientov (KOP) dne 16.4.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Kakovost zdravstvene obravnave

Kakovost zdravstvene obravnave je temelj uspešnega zdravljenja. Zdravstveno varstvo predstavlja pomemben del zdravstvenega sistema, katerega končni cilj je izboljšanje zdravstvenega stanja. Da bi lahko izpolnili pričakovanja glede učinkovitosti in varnosti zdravstvenega sistema, je treba zagotoviti ustrezno kakovost zdravstvenih storitev.

Kazalniki kakovosti predstavljajo mero kakovosti zdravstvenega varstva, ki jih izvajalci izračunavajo zato, da imajo sami pregled in nadzor nad kakovostjo zdravstvenih obravnav v  lastnih ustanovah. Ob tem pa kazalniki kakovosti nudijo pacientom informacije o varnosti in kakovosti obravnave po posameznih ustanovah (povzeto po Priročnik o kazalnikih kakovosti).

Kazalniki kakovosti za leto 2021:

 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB I. kvartal 2021 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB II. kvartal 2021 - .pdf


Kazalniki kakovosti za leto 2020:

 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB I. kvartal 2020 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB II. kvartal 2020 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB III. kvartal 2020 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB IV. kvartal 2020 - .pdf


Kazalniki kakovosti za leto 2019:

 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB I. kvartal 2019 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB II. kvartal 2019 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB III. kvartal 2019 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB IV. kvartal 2019 - .pdf


Kazalniki kakovosti za leto 2018:

 • Poročilo o rezultatih KK za I.kvartal 2018 - .pdf
 • Poročilo o rezultatih KK za II.kvartal 2018 - .pdf
 • Poročilo o rezultatih KK za III.kvartal 2018 - .pdf
 • eKazalniki-kakovosti-v-zdravstvu-PBB IV. kvartal 2018- .pdf
Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI