Novice

16.05.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 21.5.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Svet zavoda 2023 – 2027

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2023 – 2027 so:

 • predstavniki ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje):
  • Tomaž Krišelj - predsednik,
  • dr. Branko Bregar (od 19. 9. 2023),
  • Vesna Simič (od 19. 9. 2023),
  • mag. Damjana Žun (od 19. 9. 2023),
 • predstavnica zavarovancev (imenuje ZZZS):
  • Marjana Perkovič (od 19. 9. 2023),
 • predstavnik uporabnikov
  • Sašo Gašperin, (od 19. 9. 2023),
 • predstavnica zaposlenih:    
  • Dino Alukić (od 19. 9. 2023).


Statut javnega zdravtsvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje - 29.6.2023
- .pdf


Poročila o sejah Sveta zavoda:

 • Povzetek 1. redne seje, ki je potekala dne 19. 9. 2023.
  Člani sveta PBB so konstituirali Svet zavoda PBB ter izvolili predsednico in namestnika predsednice Sveta zavoda PBB. Imenovani člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2023 – 2027 so:
  • Predstavnik ustanovitelja:
   • Tomaž Krišelj (predsednik)
   • dr. Branko Bregar
   • Vesna Simič
   • mag. Damjana Žun
  • Predstavnica zavarovancev:
   • Marjana Perkovič
  • Predstavnik Občine Radovljica:
   • Sašo Gašperin.
  • Predstavnik zaposlenih:
   • Dino Alukić (namestnik predsednik).

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI