Novice

11.04.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da Klub odpuščenih pacientov (KOP) dne 16.4.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Služba za klinično psihologijo

Klinična psihologija je veja psihologije, ki uporablja psihološka spoznanja na področju zdravja. Klinični psiholog je zdravstveni delavec, ki pomaga pri odkrivanju in zdravljenju psihičnih težav oz. motenj. Izvaja kliničnopsihološke preglede, psihoterapevtske obravnave in sodeluje v zdravstvenih timih.

Kliničnopsihološki pregled zajema ocenjevanje osebnostnih značilnosti, kognitivnih in čustvenih procesov ter duševnih motenj. Zdravnik na pregled napoti ljudi s težavami s spominom, zbranostjo, izvedbo vsakodnevnih aktivnosti, s težavami v odnosih in komunikaciji, izražanju čustev, za oceno delazmožnosti ali sposobnosti za samostojno življenje,… S kliničnopsihološkim pregledom natančneje opredelimo težave in njihove vzroke ter predlagamo ustrezne vrste pomoči.

Psihoterapevtska obravnava pa je namenjena posameznikom v stiski in osebam s psihičnimi oz. duševnimi motnjami. Ljudje iščejo psihoterapevtsko pomoč zaradi depresije, strahov, težav s samopodobo ali samospoštovanjem, težav v medosebnih odnosih, pri vključevanju v vsakdanje življenje z boleznijo, stiske ob kroničnih boleznih, ob izgubah, žalovanju in travmah, … S pomočjo psihoterapije lahko posameznik učinkoviteje rešuje oz. obvladuje omenjene težave ter s tem poveča kakovost svojega življenja in odnosov z drugimi ljudmi.

V okviru Službe za klinično psihologijo se psihologi vključujemo v delo posameznih oddelkov in programov Psihiatrične bolnišnice Begunje. V tem sklopu deluje tudi kliničnopsihološka ambulanta, v kateri opravljamo psihološke preglede in psihoterapijo (skupinsko in individualno). Za ambulantno obravnavo pacient potrebuje napotnico osebnega zdravnika ali specialista. O terminu pregleda je obveščen s pisnim vabilom. Vhod v prostore Službe za klinično psihologijo je z dvorišča (mimo receptorja in na levo). Prostori psihologov se nahajajo v prvem nadstropju.

Urnik ambulant klinične psihologije je objavljen na spletni strani

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI